Menu Sluiten

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging hét aanspreekpunt voor iedereen met vragen, zorgen of klachten over het welzijn van spelers, ouders of andere vrijwilligers of de manier van omgang met elkaar. Iedereen binnen de organisatie kan bij de VCP terecht: sporters, ouders, trainers, supporters, bestuurders, vrijwilligers, etc. 

Dit is nogal een brede omschrijving, maar je kan voor veel situaties (klein en groot) bij de VCP terecht, denk bijvoorbeeld aan: 

  • (Online) pesten of gepest worden;
  • (Vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag tussen trainer/coach en jeugdlid, jeugdleden onderling;
  • Of jouw gedrag als trainer/coach verstandig is;
  • Discriminatie over huidskleur, geloof, seksuele voorkeur;
  • Wanneer een speler uit de kast wil komen maar niet goed weet hoe;
  • Wanneer ouders een vervelend gevoel hebben omtrent de omgang tussen hun kind en de trainer/coach of andere kinderen.

Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersonen zullen klachten niet zelf inhoudelijk behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden. Zij kunnen je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. 

Meldplicht

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het clubbestuur. 
 
‘Gewone’ leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan, tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

De vertrouwenscontactpersonen van VVC Best zijn:

Bestuur
Leon van den Biggelaar0499-398528
Corianne Verberne