Menu Sluiten

Trainers

De trainer zorgt ervoor dat alle spelers uit het team zich technisch, tactisch, mentaal, en fysiek zo goed mogelijk ontwikkelen op volleybalgebied. Gezien zijn of haar deskundigheid is de trainer eindverantwoordelijk voor alle volleybal technische zaken van het team, zoals spelsysteemkeuze, spelposities, en techniek. Dit voor zover deze keuze binnen de kaders liggen als vastgesteld door de TC.

Van de trainer verwachten we kennis en kunde in het verzorgen van volleybaltrainingen, voldoende kijk op het spelniveau van de spelers om deze te kunnen ontwikkelen, en de vaardigheid de spelers zo goed mogelijk te laten trainen. Indien nodig zorgt de TC voor ondersteuning van de trainer bij het invullen van deze taken. Bij de start van het seizoen worden de trainers vanuit de TC benaderd voor het bijwonen van een informatieavond, zodat alle trainers in grote lijnen dezelfde aanwijzingen aan spelers kunnen geven.

Aan het begin van elk seizoen spreekt het team onder leiding van de trainer en in bijzijn van de coach af, op welke manier het competitie-seizoen wordt ingezet:

  • Doelstelling: wat willen we bereiken als team.
  • Spelsysteem: in welk spelsysteem gaan we spelen en wie op welke positie(s), indien van toepassing.
  • Wisselbeleid: hoe gaan we wisselen en eventueel spelers uit andere teams betrekken.

Daarnaast wordt ook afgesproken welke gezamenlijke warming up wordt gedaan, welke rol er is voor geblesseerde spelers, en hoe het team met het sporttenue omgaat.