Menu Sluiten

Technische commissie

De Technische commissie (TC) is meestal het eerste aanspreekpunt voor nieuwe leden. Na het eerste contact wordt een mogelijk nieuw lid doorverwezen naar de desbetreffende verantwoordelijke binnen de TC.

De meeste praktische zaken komen op het bordje van de TC terecht. Deze benoemt trainers, coaches, en beslist over teamindeling (voor elk seizoen en ook bij tussentijdse instroom). Verder geeft de TC eventuele randvoorwaarden mee aan trainers en coaches bij hun rol. Deze randvoorwaarden zorgen voor aansluiting over de teams heen van spelsysteem, eerlijke afweging van belangen van meerdere teams bij lenen van elkaars spelers, etc.

Bij conflicten of problemen binnen teams die niet zijn op te lossen in onderling overleg of bij persoonlijke kwesties, kunnen zowel spelers als trainers onafhankelijk van elkaar terecht bij de betreffende contactpersoon van de TC. De TC zal in overleg en met de noodzakelijke zorgvuldigheid trachten een passende oplossing te vinden. De TC handelt hierin onafhankelijk, met respect voor privacy en in vertrouwen.

Heb je een opmerking of vraag aan de TC, stel die dan gerust aan onderstaande personen.

Technische commissie
Alex LimpensCoördinator TC
Contact Nevobo senioren, Recreanten
Tevens trainer DS1
Koen MeeusenLid TC
Contact Nevobo jeugd
Tevens trainer DS2/MA1
Wendy van den HondelLid TC
Contact CMV
Tevens trainer CMV, AC,
social-media redacteur
Edith van ZandvoortLid TC
Contact Trim
Tevens trainer DT1