De Technische Commissie heeft onlangs bij elkaar gezeten voor het samenstellen van de voorlopige teamindeling van de Nevobo-teams voor het seizoen 2020-2021. Nadat de uitkomst hiervan is voorgelegd aan de trainers van het seizoen 2019-2020 en hun opmerkingen / vragen zijn verwerkt is het tijd om de deze voorlopige teamindeling publiek te maken.

In deze pdf vinden jullie het overzicht van de teams en samenstelling.

Zoals ook in de pdf is aangegeven zijn volgende opmerkingen van toepassing:

  • het betreft de voorlopige teamindeling per 14 mei 2020
  • de vermelde trainers zijn de trainers voor de 1e training van ieder team
  • voorlopig hebben alleen DS1 / HS1 een 2e training welke gecombineerd gaat plaatsvinden
  • trainingstijden zijn onder voorbehoud van toekenning zaalruimte door de gemeente
  • coaches van ieder team worden later bekend gemaakt