In de vereniging is de eindverantwoordelijkheid voor alle volleybalzaken belegd bij de technische Commissie (TC). Deze benoemt trainers, coaches, en beslist over teamindeling (voor elk seizoen en ook bij tussentijdse instroom). Verder geeft de TC eventuele randvoorwaarden mee aan trainers en coaches bij hun rol zoals boven aangegeven. Deze randvoorwaarden zorgen voor aansluiting over de teams heen van spelsysteem, eerlijke afweging van belangen van meerdere teams bij lenen van elkaars spelers, etc.

De TC neemt deze besluiten gezamenlijk. Wel is er binnen de TC voor elke sectie (trim, Nevobo senioren, Nevobo jeugd, mini's) een contactpersoon. 

 

Op dit moment is de taakverdeling als volgt:

Nevobo senioren Alex Limpens (tevens voorzitter TC)
Nevobo jeugd Koen Meeusen
Mini's (CMV) Wendy van den Hondel
Trim Edith van Zandvoort

 
Bij conflicten of problemen binnen teams die niet zijn op te lossen in onderling overleg of bij persoonlijke kwesties, kunnen zowel spelers als trainers onafhankelijk van elkaar terecht bij de betreffende contactpersoon van de TC. De TC zal in overleg en met de noodzakelijke zorgvuldigheid trachten een passende oplossing te vinden. De TC handelt hierin onafhankelijk, met respect voor privacy en in vertrouwen.