De taak van de coach is te zorgen dat het team optimaal aan de competitie kan deelnemen, en is daarmee organisatorisch eindverantwoordelijk. Daar hoort bij het organiseren van alle logistiek rondom de wedstrijden (vervoer, shirts, formaliteiten zoals aanmelden, Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) verzorgen, spelerskaarten, scheidsrechters evaluatie, etc.), en het naleven van praktische afspraken in het team zoals elkaar tijdig informeren bij afwezigheid, afspraken over douchen na wedstrijd, geen gevaarlijke voorwerpen (glas, sieraden, etc.) of onnodige afleiding (bellen tijdens wedstrijd), en beheer van waardevolle spullen.

Uiteraard kan bij oudere teams de coach een groot deel van deze taken aan de spelers, en met name de aanvoerder, overlaten. De coach mag er van uit gaan de ouders van alle spelers beschikbaar zijn om bij toerbeurt hun bijdrage te leveren aan deze taken (zie Rol van de Ouders).

Praktische tip: gebruik een vast schema of gebruik een speciaal daarvoor bedoelde team site (www.teamers.nl of www.ditismijnteam.nl).

Volleybal technisch is de taak van de coach de hierboven al genoemde teamafspraken uit te voeren (opstelling, wisselbeleid etc.). Daarvoor overleggen trainer en coach voor de wedstrijd indien nodig (bijv. over de voortgang en opkomst op de trainingen en wat te doen indien wegens omstandigheden het spelbeleid niet kan worden uitgevoerd).

Van de coach verwachten we kennis van de spelregels en de competitiereglementen, enthousiasme voor het team, en coachings vaardigheden.

Er is de laatste jaren volop ontwikkeling in de regels, bijv. over de coach, de libero, netfouten, en ook in het wedstrijdformulier, dus kijk voor aanvang van het seizoen de officiële regels altijd opnieuw door.

Deze kunt u vinden via de website van VVC-Best onder het kopje 

 

Bij VVC Best hechten we groot belang aan spelplezier, en daarom verwacht de vereniging van de coach dat hij/zij in staat is het team op een positieve manier aanwijzingen en aanmoedigingen te geven.