Per 1 april 2019 is de meldplicht seksuele intimidatie opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle 64 sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder Nevobo. Aangezien VVC Best is aangesloten bij de Nevobo geldt de meldplicht ook voor VVC Best.

Deze meldplicht betekent concreet:

Als iemand uit het bestuur van VVC Best vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de Nevobo te melden.

Wanneer trainers, coaches en overige begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van VVC Best.

Alle overige leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan.

Binnen VVC Best onderstrepen we, net als Nevobo en NOC*NSF, het belang van deze meldplicht en vragen we iedereen binnen onze club om vermoedens van seksuele intimidatie en / of misbruik te melden bij een van onze bestuursleden.
De emailadressen van onze bestuursleden vindt je op de website “www.vvc-best.nl/index.php/de-vereniging/het-bestuur”.