Menu Sluiten

Contributie

Contributie 2022/2023

Ieder jaar wordt in de Algemene Ledenvergadering de contributie vastgesteld.

De contributie wordt in twee delen, via automatische incasso, betaald door de leden. In oktober en februari. Meld je je aan gedurende het jaar, dan betaal je een contributiebedrag naar rato. Als de automatische incasso al heeft plaatsgevonden, kan de penningmeester vragen om het verschuldigde bedrag middels een bankoverschrijving over te maken.

Stichting Leergeld

Voor kinderen is het belangrijk om te sporten. Niet alle ouders hebben genoeg geld om de contributie voor een sportclub of de benodigde sportkleding of -materialen aan te schaffen. Stichting Leergeld helpt daarbij.

Regeling Meedoen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via de Regeling Meedoen een vergoeding krijgen om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals lidmaatschap van een (sport)club of de bibliotheek of een uitstapje.

Heb je nog een vraag over de contributie, neem dan contact op met de penningmeester. Dat kan via de e-maillink hieronder.

GroepenContributiebedrag per jaar
CMV€ 123,00
Jeugd€ 185,00
Senioren tot 21 jaar€ 234,00
Senioren vanaf 21 jaar€ 261,00
Trim € 160,00
Recreanten€ 128,00

Aanvullende bedragen
2e training € 50,00
Eenmalige inschrijfkosten€ 10,00
Kosten bij geen gebruik van automatische incassso€ 10,00
Korting 2e en volgende betalende gezinsleden € 10,00

Voor langere tijd afwezig?

Wanneer je op tijd doorgeeft dat je ziek bent, uitgezonden wordt of voor studie weg moet en je bent hierdoor langer dan zes weken afwezig, dan kan de contributie over deze periode in mindering gebracht worden op de volgende contributie-inning. Neem hiervoor ook contact op met de ledenadministratie via onderstaande link. Geef je niet door dat je voor langere tijd afwezig bent, dan kan er geen restitutie gegeven worden.