Menu Sluiten

Contributie

Contributie 2023/2024

Ieder jaar wordt door de Algemene Ledenvergadering de contributie vastgesteld. Voor het seizoen 2023/2024 is deze vastgesteld tijdens de ALV van 4 juli 2023.

CategorieënContributiebedrag per jaar
CMV€ 145,00
Jeugd (incl. 2e training)*€ 270,00
Senioren (incl. 2e training)*€ 335,00
Trim en recreanten€ 180,00
  • Contributie voor Nevobo jeugd en senioren is inclusief 2e training. 2x trainen is hiermee de norm en niet meer de uitzondering. Dat schept duidelijkheid en is in het belang van het team en de teamprestaties.​ Een individuele wens van een lid om geen gebruik te maken van de tweede training leidt niet tot restitutie. 

*Uitzonderingsregel: Leden hebben recht op €25,- restitutie per seizoenshelft als de vereniging door een tekort aan zaalcapaciteit, trainers of andere technische reden in die betreffende seizoenshelft geen 2e training kan aanbieden aan het team waar het lid onderdeel van uitmaakt. Bestuur en/of Technische Commissie stellen vast of de uitzonderingsregel van toepassing is.​

Aanvullende bedragen
Eenmalige inschrijfkosten€ 10,00
Kosten bij geen gebruik van automatische incassso
(€5 per half jaar)
€ 10,00
Korting 2e en volgende betalende gezinsleden op hetzelfde adres
(€5 per half jaar)
€ 10,00

De contributie wordt in twee delen, via automatische incasso, betaald door de leden. In oktober en februari. Meld je je aan gedurende het jaar, dan betaal je een contributiebedrag naar rato. Als de automatische incasso al heeft plaatsgevonden, kan de penningmeester vragen om het verschuldigde bedrag middels een bankoverschrijving over te maken.

Is het lastig voor je om in 2 termijnen te betalen, neem dan vertrouwelijk contact op met de penningmeester.

Hieronder lees je over eventuele mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de overheid.

Stichting Leergeld

Voor kinderen is het belangrijk om te sporten. Niet alle ouders hebben genoeg geld om de contributie voor een sportclub of de benodigde sportkleding of -materialen aan te schaffen. Stichting Leergeld helpt daarbij.

Regeling Meedoen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via de Regeling Meedoen een vergoeding krijgen om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals lidmaatschap van een (sport)club of de bibliotheek of een uitstapje.

Heb je nog een vraag over de contributie, neem dan contact op met de penningmeester. Dat kan via de e-maillink hieronder.

Voor langere tijd afwezig?

Wanneer je op tijd doorgeeft dat je ziek bent, uitgezonden wordt of voor studie weg moet en je bent hierdoor langer dan zes weken afwezig, dan kan de contributie over deze periode in mindering gebracht worden op de volgende contributie-inning. Neem hiervoor ook contact op met de ledenadministratie via onderstaande link. Geef je niet door dat je voor langere tijd afwezig bent, dan kan er geen restitutie gegeven worden.