Menu Sluiten

Bestuur

Het bestuur van VVC Best houdt zich vanzelfsprekend bezig met de algemene gang van zaken en het beheer van de financiële middelen van de vereniging. Tevens geeft het bestuur goedkeuring aan de diverse activiteiten en commissies en achteraf leggen deze hiervoor weer verantwoording af aan het bestuur.

Het bestuur vergadert 1x per 6 weken en legt 2x per jaar verantwoording af aan alle leden van de vereniging in de Algemene Leden Vergadering (ALV). 1x in december voor de goedkeuring van het financieel verslag. 1x in juni om het seizoen te evalueren, vooruit te kijken en de begroting vast te laten leggen. Als lid kun je tijdens de ALV invloed uit oefenen op de koers die het bestuur in de toekomst gaat volgen. Zo bepalen we samen wat goed is voor de vereniging.

Bestuur
Joost BeenkerVoorzitterTevens webbeheerder, BOV en trainer HT1
Dorothy SchutSecretaris
Daphny HardiekPenningmeesterTevens website en BOV
Alex LimpensCoördinator TCTevens trainer DS1 en
contact Nevobo Senioren en recreanten
Rik KnapenWedstrijdsecretariaatTevens trainer MA1
Marieke van HeeswijkCoördinator ACTevens trainer JB/MB