Menu Sluiten

Algemene Ledenvergadering

Alle VVC-leden en ouders van minderjarige leden, kunnen meedenken en beslissen over het beleid van VVC. Of het nu gaat om trainingen, contributies of de begroting. Op vele vlakken kan meegedacht en besloten worden. De leden bij de Algemene ledenvergadering (ALV) zijn het belangrijkste orgaan binnen de vereniging.

Des te belangrijk dus dat je bij de Algemene ledenvergaderingen (ALV) aanwezig bent. Deze vindt 2x per jaar plaats. In december met als doel de jaarrekening goed te keuren en decharge te geven. Eind juni/begin juli vindt de 2e ALV plaats. Deze staat in het teken van evaluatie van het afgelopen seizoen en een vooruitblik op het nieuwe seizoen. Tevens wordt hier de begroting voor het nieuwe seizoen ter goedkeuring aan de leden gepresenteerd. Kijk in de jaarkalender voor de juiste data.

Wil je iets te zeggen hebben binnen de vereniging, kom dan zeker naar deze vergaderingen. Of beter nog, ga na of er nog een plaats voor je is binnen het bestuur met de vaardigheden die je hebt.