Menu Sluiten

Algemene ledenvergadering 2023

Het bestuur is in een vergevorderd stadium om volgende zomer over drie beachvelden te beschikken. Stel je voor: jullie kunnen gewoon iedere zomer van april tot oktober beachvolleyballen met je team, met vrienden of familie, lekker buiten, leuke toernooien en veel gezelligheid. En dat allemaal op het terrein van korfbalvereniging DKB; nog geen100 meter van onze sporthal! Wat een verrijking van sportmogelijkheden is dat voor iedereen in Best en voor onze leden in het bijzonder.

We hebben jullie nodig om dit te realiseren!

Het bestuur kan alle contracten regelen met de gemeente en met Korfbalvereniging DKB. We zorgen voor het juiste zand, voor de materialen, een beachvolleybal app voor speelavonden en toernooien, toegang tot de accommodatie en de benodigde financiering. Maar het bestuur kan niet ook de organisatie van beachvolley op zich nemen.

Wat is nodig voor beachvolleybal in Best?

  • Een goede opkomst tijdens de ledenvergadering. Alleen dan krijgen we een goed beeld van de interesse voor beachvolleybal en weten we of er voldoende draagvlak is om verder te kunnen met de realisatie. Niet het bestuur, maar de leden bepalen of we een “GO” geven voor beachvolleybal in Best. Dat kan alleen als we een hele goede ledenopkomst krijgen bij de ledenvergadering op 30 november!

De GO hangt met name af van dit financiële plaatje.

  • Vrijwilligers. We hebben leden nodig voor een beachvolleybalcommissie, die verantwoordelijk is voor de organisatie van toernooien, wedstrijdavonden, trainingen, bardiensten, werving nieuwe leden en klein onderhoud. Ook krijgt de beachcommissie in het komende half jaar een belangrijke rol in de ontwikkeling en opzet van het beachvolleybal. Nu al interesse? Laat het weten via secretariaat@vvc-best.nl.

En als aan die voorwaarden is voldaan en we jullie uitleg hebben gegeven over de opzet en het financiële plaatje, dan leggen we jullie de vraag voor om te stemmen met het volgende besluit: Krijgt het bestuur toestemming (mandaat) van de leden om binnen de kaders en uitgangspunten die we aan jullie voorleggen, definitieve afspraken te maken voor het realiseren van beachvolleybal in Best?

Uiteraard is er ook volop gelegenheid om vragen te stellen.

Ook zullen tijdens deze ledenvergadering (naast het onderwerp over beachvolleybal) als jaarlijks terugkerend punt de financiële jaarstukken over het afgelopen seizoen ter goedkeuring (décharge) worden voorgelegd..

Komt allen naar deze extra ledenvergadering op donderdagavond 30 november! We hebben jullie nodig! Zeker ook de jeugdspelers, jullie zijn de toekomst en dus is ook jullie inbreng op 30 november zeer belangrijk. Jeugdspelers vanaf 16 jaar hebben bovendien stemrecht. Onder de 16 jaar mag een wettelijke vertegenwoordiger stemmen. Ook kan een lid of wettelijke vertegenwoordiger een ander meerderjarig lid een schriftelijke volmacht geven om te stemmen.

Wij hopen jullie voor eenmaal in grote getalen te zien op 30 november bij de ledenvergadering van de eeuw 😉

Graag willen we weten hoeveel leden we ongeveer kunnen verwachten. Dat kan door te klikken op onderstaande aanmeldbutton. Aanmelden is niet verplicht.

Ben je verhinderd? Je kunt iemand die wel komt naar de ledenvergadering machtigen om over bovenstaande te beslissen. Download de machtiging hieronder en laat dit door die persoon meenemen naar de vergadering.

Beachvolleybalcommissie.

Zonder beachcommissie geen beachvolleybal. Maar wat doet zo’n beachcommissie eigenlijk?

Voor VVC Best is beachvolleybal nieuw en zal er het nodige voorbereidingswerk gedaan moeten worden. Denk onder andere aan:

-meedenken over de juiste netten, ballen en andere materialen;

-uitzoeken van de best passende reserveringsapp;

-contacten leggen met de beachcommissie van DKB.

Allemaal zaken waar het bestuur in mee denkt en helpt en uiteraard zorgt voor de benodigde financiering.

Daarnaast zijn er specifieke taken van de beachcommissie waar het bestuur niet bij nodig zal zijn:

Denk onder andere aan:

-Onderhouden van de reserveringsapp, controle reserveringen;

-Organiseren van een seizoensopening en -sluiting;

-Organiseren van toernooien, wedstrijdavonden;

-Werving van nieuwe leden;

-Bardienst- / poetsrooster maken;

-Klein onderhoud.

De beachcommissie zal komen te bestaan uit een enthousiaste beachcoördinator (eventueel als lid van het VVC-bestuur) en een handje vol net zo enthousiaste commissieleden.

Lijkt het je leuk om beachvolleybal in Best van de grond af mee op te bouwen, meld je dan zeker aan op de ledenvergadering van 30 november of al eerder via secretariaat@vvc-best.nl.